Privacy

De Wet Privacy is bedoeld voor iedereen (alle leden) waarvan de Korfbalvereniging Hilversum (KVH).
Wij vragen aan alle leden schriftelijke toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Wij bewaren alleen voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mail adres,
telefoonnummer, bankrekeningnummer, betaalgegevens en foto’s.

Uw gegevens hebben we nodig voor de registratie, doormiddel van Sportlink, bij de Koninklijke Nederlands Korfbalverbond.
Tevens worden uw gegevens gebruikt voor het maken van contributie facturen in Exact online.
Verder voor het verzenden van ons cluborgaan “De Plotter”, voor het sturen van uitnodigingen bij wedstrijden en bijzondere gelegenheden.

Momenteel worden al deze gegevens opgeslagen in Exact online, Sportlink en de computers van de penningmeester
en de redactie van ons cluborgaan “De Plotter”. Tevens kan KVH gebruikmaken van foto-en/of videomateriaal in ons
cluborgaan “De Plotter” en/of Website en ons Facebook account.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens, zonder uw schriftelijke toestemming, niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Mocht u inlichtingen willen hebben over uw persoonsgegevens of wilt u die wijzigen of (gedeeltelijk) laten verwijderen
dan schriftelijk contact opnemen met de secretaris.

 Gesponsord door: